Mazurkas CSR

Nasza polityka w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu jest odzwierciedlana w następujących aspektach:

Przygotowania i realizacja wydarzenia

Przygotowania i realizacja wydarzenia


• Zwracamy szczególną uwagę na to w jakich ilościach są drukowane materiały. Kiedy tylko jest to możliwe unikamy papierowego druku i rozsyłamy informacje drogą mailową
• Używamy identyfikatorów z wymiennymi wizytówkami
• Przydzielamy „oficera ochrony środowiska”,
• Sortujemy śmieci do recyklingu i powtórnego użycia;
• Podnosimy świadomość naszych dostawców i partnerów biznesowych,
Codzienność w biurze & Działanie Marketingowe


• Dla podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników przeprowadzamy serię szkoleń tematycznych oraz warsztaty przyczyniające nie tylko do poszerzania wiedzy, ale również integracji i zabawy.
• Rezygnując z tradycyjnej drogi marketingowej i promocji takich jak drukowanie katalogów i jego transportu do potencjalnych klientów, wybraliśmy biuletyny i linki internetowe do materiałów promocyjnych wysyłane przez e-mail.  

Transport


• Staramy się minimalizować negatywny wpływ spalin na srodowisko
• Na bieżąco robimy przeglady

Transport
Catering

Catering


• Minimalizujemy zastosowanie opakowań jednorazowych oraz zmniejszamy odpady po opakowaniach
• Unikamy niepotrzebnego marnotrawstwa żywności, potwierdzając liczbę uczestników w krótkim terminie przed wydarzeniem;
• Oferujemy ekologiczne i lokalne dostępne produkty, sezonowe owoce i warzywa zakupione u lokalnych dostawców;
• Używamy menu które łatwo podlega recyklingowi
• Używamy recyklingowe koszy na świeci w kuchni i na zapleczu;
• Zamieniamy serwetki papierowe na wieloużytkowe serwetki z płótna;
• Używamy biodegradowalnych detergentów do mycia naczyń oraz sprzętu do cateringu;
• Na zamówienie, prosimy uczestników o wybór dań, co pozwala nam z wyprzedzeniem wiedzieć jakie dania będą wybrane.

Wybór miejsce konferencji /wydarzenia

• Wybieramy miejsca które rówwnież dbają o środowisko
• Wybieramy miejsce konferencji, które wykorzystuje maksymalnie naturalne oświetlenie

Wolontariat w społeczeństwie


• Mamy Stały kontakt z organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi ludzi w potrzebie, szczególnie sierocińce i rodziny typu domu dziecka;
• Staramy się pomagać w domach dziecka, malujemy pokoje, dbamy o zieleń, uczestniczymi w akcjach remontowych
• Bierzemy czynny udział w akcji „Szlachetna paczka”


Wolontariat w społeczeństwie

Innowacyjna_Gospodarka_Mazurkas_UE_web

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”