Zarządzanie uczestnikami

Zarządzanie uczestnikami

___
Projekt

IBE – Instytut Badań Edukacyjnych
1-szy Kongres Polskiej Edukacji 5-6.06.2011

___
Miejsce

Warszawa

___
Liczba osób

ponad 2500

___
Zakres prac

 • rekrutacja
 • projekt i wysyłka mailowa 6.000 spersonalizowanych zaproszeń
 • rejestracja uczestników
 • stworzenie dedykowanej strony www do rejestracji on-line
 • stworzenie formularza internetowego wg wytycznych zamawiającego
 • stały kontakt mailowy i telefoniczny z uczestnikami
 • mailowa wysyłka informacji o programie, transferach
 • rejestracja w miejscu obrad
 • koordynacja pracy 32 hostess
 • 2500 wydanych smyczy, identyfikatorów i toreb z materiałami konferencyjnymi
 • asysta dla prelegentów i gości VIP w miejscu obrad (wymogi audio-video, honoraria, zwrot kosztów podróży)
 • transfery
 • przygotowanie i rozesłanie uczestnikom harmonogramu transferów
 • zapewnienie w 17 hotelach punktów informacyjnych obsługiwanych przez przeszkolone hostessy
 • koordynacja 40 autokarów
Zarządzanie uczestnikamiZarządzanie uczestnikamiZarządzanie uczestnikami

Zarządzanie uczestnikami

 • Spersonalizowane zaproszenia
 • Dopasowane do konferencji formularze rejestracyjne
 • Korespondencja z uczestnikami
 • Wysyłanie potwierdzeń zgłoszeń
 • Zarządzanie bazami CRM
 • Obsługa gości VIP oraz prelegentów
 • Spersonalizowane certyfikaty

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami

___
Projekt

BIR – Międzynarodowe Biuro Recyklingu
Jesienna Konwencja 2007, Jesienna Konwencja 2013

___
Miejsce

Warszawa

___
Liczba osób

ponad 900

___
Zakres prac

 • Zaplanowanie i zarządzanie budżetem w sposób gwarantujący możliwie najefektywniejsze wykorzystanie zgromadzonych środków
 • Obsługa finansowa ponad 900 uczestników płacących za wpisowe, zakwaterowanie i program socjalny z czego większość uczestników rejestrowała się na dwa miesiące przed spotkaniem
 • Ponad 1500 wystawionych faktur
 • Specially dedicated and top qualified budget and accountancy managers
 • Specjalnie dedykowani i wykfalifikowani kierownicy ds. budżetu i obsługi księgowej
 • Przygotowywanie i analiza regularnych raportów finansowych
 • Integracja z systemem rejestracyjnym i finansowym Klienta tak, aby w jak największym stopniu ograniczyć zbędne kroki uczestników Konwencji BIR w czasie procesu rejestracji
Zarządzanie finansamiZarządzanie finansamiZarządzanie finansami

Zarządzanie finansami

 • Planowanie i kontrola budżetu
 • Zarządzanie przychodami i kosztami
 • Usługi księgowe
 • Rozliczenia wielowalutowe

Zarządzanie stroną WWW

Zarządzanie stroną WWW

___
Projekt

Warsaw Destination Alliance, Ministerstwo Środowiska
Konferencja Klimatyczna - 19th United Nations Framework Convention on Climate Change (COP19), listopad 2013

___
Miejsce

Warszawa

___
Liczba osób

12.000-16.000

___
Zakres prac

 • Przygotowanie internetowego serwisu rezerwacji hotelowych na potrzeby światowej konferencji realizowanej w Polsce
 • Czas na przygotowanie systemu od koncepcji do uruchomienia serwisu: 12 tygodni, w tym:
  • opracowanie koncepcji działania systemu od strony:
  • informatycznej i infrastruktury
  • obsługi klienta indywidualnego oraz grup
  • współpracy z hotelami
 • Założenia serwisu:
  • Dostępność on-line do aktualnej oferty hotelowej przygotowanej specjalnie na czas konferencji
  • Dostępny mechanizm wyszukiwania ofert
  • umożliwienie uczestnikom konferencji złożenia zamówienia na rezerwację hotelową
  • obsługa płatności za rezerwacje
  • elektroniczna wymiana informacji o zamówieniach pomiędzy operatorem systemu , hotelem i uczestnikiem
 • Opracowanie bazy danych ponad 60 obiektach hotelarskich
 • Utworzenie zespół osób zajmujący się projektem
  • zespół programistyczny
  • obsługa klienta: dedykowany zespół call centre, wydzielone linie telefoniczne oraz adresy e-mail
  • zespół ds. kontaktów z hotelami
Zarządzanie stroną WWWZarządzanie stroną WWWZarządzanie stroną WWW

Zarządzanie stroną WWW

 • Tworzenie indywidualnych stron internetowych konferencji
 • Koordynowanie strony WWW
 • Wsparcie IT

Logistyka miejsca konferencji

Logistyka miejsca konferencji

___
Projekt

Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej
EAACI XXVIII Kongres Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, 6-9.06.2009

___
Miejsce

Warszawa

___
Liczba osób

6000

___
Zakres prac

 • 24 miesiące szczegółowego planowania lokalizacji obrad w obiekcie – łącznie na piętrach II-XII
 • Doradztwo i ścisła współpraca z CONGREX Sweden – profesjonalnym organizatorem konferencji
 • Wynajęcie i podpisanie umów najmu na powierzchnie i pomieszczenia konferencyjnej w PKiN będących w zarządzie 4 różnych podmiotów, w tym; PKiN, Kinoteka, Teatr Dramatyczny, Collegium Civitas
 • Planowanie i koordynacja dostaw do obiektu:
  • podwykonawców
   • zabudowy targowe
   • informacja wizualna
   • audio-video oraz IT
   • catering
  • Wystawców
   • Sponsorzy i wystawcy główni (10 firm, stoiska ok. 50m2)
   • Pozostali wystawcy
 • Opracowanie koncepcji lokalizacji, przygotowania i zabudowy dodatkowego pawilonu wystawienniczego przed PKiN o powierzchni 2600 m2 , wys. 13m
 • Wybór wykonawcy oraz uzyskanie niezbędnym pozwoleń na budowę pawilonu
 • Doprowadzenie mediów i zabezpieczenie obsługi pawilonu: woda bieżąca, prąd (generator prądu 630 KVA), wentylacja, ochrona, dyżur elektryków, ppoż., obsługa techniczna pawilonu, sprzątanie
 • Spotkania i odprawy z pracownikami PKiN
 • Zapewnienie łączności radiowej dla kluczowego personelu kongresu oraz hostess
 • Koordynacja demontażu i opuszczenia obiektu
Logistyka miejsca konferencjiLogistyka miejsca konferencjiLogistyka miejsca konferencji

Logistyka miejsca konferencji

 • Poszukiwanie i wybór miejsca konferencji
 • Negocjacje
 • Wynajem miejsca pod konferencję
 • Tworzenie planów pomieszczeń

Organizacja przestrzeni konferencyjnej

Organizacja przestrzeni konferencyjnej

___
Projekt

EUROSPINE – Europejskie Towarzystwo Kręgosłupa
Kongres Europejskiego Towarzystwa Kręgosłupa

___
Miejsce

Warszawa

___
Liczba osób

ponad 3000

___
Zakres prac

 • 113 stoisk wystawienniczych z ponad 280 wystawcami
 • 1744 m2 powierzchni wystawowej zlokalizowanej w 11 salach na dwóch różnych poziomach Pałacu Kultury i Nauki
 • 2 dni montażu i wyjątkowo krótki czas demontażu – 8 godzin!!
 • Ponad 350 techników pracujących przy konstrukcji stoisk
 • Tematyczny podział powierzchni wystawowej
 • 3 pełne dni ekspozycji z udziałem 3000 uczestników kongresu
Organizacja przestrzeni konferencyjnejOrganizacja przestrzeni konferencyjnejOrganizacja przestrzeni konferencyjnej

Organizacja przestrzeni konferencyjnej

 • Wynajem standów i stoisk wystawienniczych
 • Zapewnienie wyposażenia stoisk, dekoracji
 • Koordynacja
 • Zarządzanie sesjami plakatowymi
 • Wsparcie techniczne
 • Organizacja obszaru cateringowego
 • Brandowanie

Rekrutacja personelu

Rekrutacja personelu

___
Projekt

EAACI
XXVIII Kongres Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii

___
Miejsce

Warszawa

___
Liczba osób

ponad 6000

___
Zakres prac

 • Rekrutacja hostess, managerów projektu zgodnie z wymaganiami klienta
 • 120 hostess i hostów
 • 5 dni konferencji
 • 2 szkolenia personelu przed rozpoczęciem kongresu
 • Codzienne poranne i popołudniowe briefingi
 • Staff zarządzający ponad 40 salami konferencyjnymi ulokowanymi na 15 piętrach
Rekrutacja personeluRekrutacja personeluRekrutacja personelu

Rekrutacja personelu

 • Dedykowany kierownik projektu
 • Hostessy
 • Staff do rejestracji
 • Pomoc techniczna

Materiały konferencyjne i informacyjne

Materiały konferencyjne i informacyjne

___
Projekt

Ministerstwa
Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej

___
Miejsce

Cała Polska

___
Liczba osób

ponad 6000

___
Zakres prac

 • 56 konferencji
 • 15 miast
 • Ponad 12 000 uczestników
 • Kompleksowe zagwarantowanie materiałów konferencyjnych takich jak:
  • Identyfikatorów
  • tysiące programów I folderów informacyjnych,
  • długopisów,
  • toreb reklamowych,
  • plecaków z logo konferencji,
  • podkładek pod mysz,
  • kalendarzy,
  • książek abstraktów,
  • ludowych gadżetów
  • wiele innych
  • books of abstracts,
  • folk gadgets, etc.
Materiały konferencyjne i informacyjneMateriały konferencyjne i informacyjneMateriały konferencyjne i informacyjne

Materiały konferencyjne i informacyjne

 • Indywidualne badge z logo konferencji
 • Foldery z logo konferencji
 • Notatniki oraz długopisy z logo konferencji
 • Przygotowanie i druk ulotek, plakatów, zaproszeń
 • Branding

Zarządzanie Abstraktami

Zarządzanie Abstraktami

___
Projekt

Instytut Chemii I Techniki Jądrowej oraz IARC Politechnika Łódzka
Ionizing Radiation and Polymers symposium – IRAP’12

___
Miejsce

Kraków

___
Liczba osób

180

___
Zakres prac

 • 500 abstraktów
 • Rejestracja online abstraktów, recenzja oraz punktacja przez system Mazurex – Abstracts
 • Budowa program konferencji na podstawie liczby I tematów zgormadzonych abstraktów
 • Niezależni recenzenci wyznaczeni do każdej sesji
 • Kompleksowa produkcja 200 książek abstraktów (projekt, przygotowanie oraz skład)
 • Podział na 2 rodzaje prezentacji: 13 sesji ustnych oraz sesji plakatowych
 • W pełni zautomatyzowany proces
Zarządzanie AbstraktamiZarządzanie AbstraktamiZarządzanie Abstraktami

Zarządzanie Abstraktami

 • Własny program on-line rejestracji abstraktów (Mazurex – Abstracts)
 • Rejestracja prac naukowych
 • Bezpieczeństwo przesyłania danych
 • Koordynacja
 • Przygotowanie i wydruk książek z abstraktami

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie

___
Projekt

FITOUR
FITOUR

___
Miejsce

Poznan

___
Liczba osób

ponad 6000

___
Zakres prac

 • Zabezpieczenie bazy hotelowej dla ponad 6 000 uczestników kongresu
 • Podpisanie 50 kontraktów z poszczególnymi hotelami
 • 50 hoteli w różnych kategoriach standardu, ceny i lokalizacji dopasowanych do indywidulanych preferencji gości
 • 980 niezależnych rezerwacji hotelowych dokonanych przez system rezerwacyjny
 • 4 300 dób hotelowych w okresie 2 tygodni
 • Ponad 1500 godzin pracy dedykowanego zespołu rezerwacyjnego i help desk w okresie przygotowawczy i w czasie realizacji imprezy
 • 50 koordynatorów grup
ZakwaterowanieZakwaterowanieZakwaterowanie

Zakwaterowanie

 • System rezerwacyjny
 • Szeroki wybór hoteli
 • Tworzenie procedur rezerwacyjnych
 • Obsługa płatności

Imprezy towarzyszące

Imprezy towarzyszące

___
Projekt

John Deer
10-lecie John Deere

___
Miejsce

Warsaw

___
Liczba osób

3600

___
Zakres prac

 • seria - 6 grup po 600 osób każda, po dwie 3-dniowe grupy w każdym tygodniu
 • zróżnicowany program imprez towarzyszących składający się z 3 różnych wieczorów: nieformalny – kolacja w stylu folk w scenerii wiejskiego siedliska:
 • szczegółowy scenariusz wieczoru obejmujący spacer, degustację polskich wódek, piknik ze specjałami polskiej kuchni, koncert zespołu Golec Orkiestra
 • aranżacja przestrzeni jako wsi sprzed 50 lat
 • uroczysty – galowa kolacja w Centrum EXPO XXI:
 • gromadzenie całej 600 –osobowej grupy w jednym pomieszczeniu
 • wykwintne potrawy serwowane przez grupę 60 kelnerów zgodnie z ceremoniałem gastronomicznym
 • koncert duetu skrzypcowego Paula i Julita
 • kulturalny – “dine around” na Starym Mieście:
 • podział według grup językowych
 • zarządzanie przepływem grup na Stare Miasto i podczas zwiedzania przed kolacją
 • koordynacja 20 restauracji
Imprezy towarzysząceImprezy towarzysząceImprezy towarzyszące

Imprezy towarzyszące

 • Wybór venue takich jak zamki, pałace, muzea, teatry, kopalnie
 • Tworzenie indywidualnych scenariuszy imprez
 • Program artystyczny
 • Catering
 • Nagłośnienie, oświetlenie, specjalne dekoracje
 • Upominki dla gości

Logistyka transportu

Logistyka transportu

___
Projekt

EWEA – Europejskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej
Europejska Konferencja I Wystawa nt. Energii Wiatrowej 20-23.03.2010

___
Miejsce

Warsaw

___
Liczba osób

ponad 3000

___
Zakres prac

 • 4 miesiące szczegółowego planowania, wynajmu autokarów, szkolenia obsługi
 • organizacja przejazdów między hotelami, EXPO XXI, imprezami towarzyszącymi i lotniskiem
 • zaplanowanie efektywnych tras przejazdu poprzez połączenie 17 hoteli w 5 linii
 • zaprojektowanie i wykonanie informacji wizualnej
 • ustawienie w hotelach i w miejscu obrad tablic informacyjnych z ‘rozkładem jazdy’
 • aranżacja, dostosowanie i nadzór terenu na potrzeby parking dla autokarów
 • przygotowanie szczegółowego ‘rozkładu jazdy’ bazując na:
  • liczbie autokarów – 23
  • liczbie osób w każdym hotelu
  • odległość hoteli od miejsca obrad
  • godzinach szczytu
 • ograniczony czas na branding 16 autokarów w logo sponsorów
 • selekcja doświadczonej obsługi
 • szkolenie kierowców
 • 24h dostępność doświadczonego managera transport przez caly okres trwania konferencji
 • poradzenie z sobie z zakłóceniami w ruchu lotniczym spowodowanymi wybuchem wulkanu Eyjafjoell
Logistyka transportuLogistyka transportuLogistyka transportu

Logistyka transportu

 • Wynajem autokarów, limuzyn, mikrobusów
 • Logistyka, tworzenie linii autobusowych
 • Dedykowany koordynator
 • Brandowanie autokarów

Catering

Catering

___
Projekt

Międzynarodowe Centrum Transmisyjne
Usługi cateringowe dla Międzynarodowego Centrum Transmisyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA

___
Miejsce

Warsaw

___
Liczba osób

2500

___
Zakres prac

 • Zapewnienie usług gastronomicznych dziennie przez 6 tygodni
 • 2 500 gości
 • Kantyna działająca zgodnie z zasadami IBC czynna zgodnie z czasem pracy gości
 • 5 dostaw świeżych produktów każdego dnia
 • Zróżnicowane menu dostosowane do międzynarodowego profilu gości i ich preferencji
 • 80 kelnerów
 • 20 barmanów
 • 30 kucharzy
 • Ponad 14 000 sztuk sztućców
 • Ponad 24 500 sztuk zastawy
 • 620 stołów i 1600 krzeseł
CateringCateringCatering

Catering

 • Przerwy kawowe
 • Lunche
 • Lunch Boxy
 • Wynajem sprzętu cateringowego, dekoracji
 • Catering dla wystawców

Innowacyjna_Gospodarka_Mazurkas_UE_web

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”