Membership & Marketing Organizations

 

Euromic Frosch Signature Travel Network International Air Transport Association Virtuoso ICCA
MPI Travel Leaders Poland Convention Bureau Warsaw Convention Bureau Gdańsk Convention Bureau

Innowacyjna_Gospodarka_Mazurkas_UE_web

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”