Contact us

Mazurkas Events

Al. Wojska Polskiego 27, 01-515 Warsaw - Poland
e-mail: events@mazurkas.com.pl


Tel.: (+48 22) 389 41 50

Fax.: (+48 22) 536 46 10
How to find us:


Innowacyjna_Gospodarka_Mazurkas_UE_web

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”